Mine grundlæggende værdier og menneskesyn


Jeg arbejder på flere forskellige måder:


Jeg har i mange år arbejdet som psykoterapeut, og med coaching

Jeg arbejder som supervisor for behandlere og terapeuter,

Jeg arbejder med teambuilding , kommunikation, ledelse og samarbejde

Jeg arbejder som underviser, særligt indenfor psykoterapiområdet, som træner i kropsrelateret psykoterapi, som underviser i stresshåndtering og med kurser i faglig og personlig udvikling

Så hvad er de grundlæggende menneskelige værdier, som ligger som fællesnævner bag de forskellige ting jeg laver ?

I mit arbejde med mennesker sigter jeg grundlæggende efter to ting:

den ene handler om at støtte mennesker i at rette opmærksomheden indad og blive klogere på sig selv,

den anden handler om at hjælpe mennesker, grupper og virksomheder med at lytte udad og blive mere åbne, klare og realistiske i kontakt med omverdenen.

Fordybelse, indsigt og heraf følgende større valgmuligheder og handlemuligheder er altid vores generelle bagvedliggende mål.

Herudover forsøger vjeg altid at tænke i helheder og sammenhænge.Hvis du vil vide mere om mine værdier og menneskesyn kan du klikke her


Ollars Consult I/S|Nørremøllevej 25A|DK-8800 Viborg|Tel +45 8661 5260