Teambuilding


I et team, eller en arbejdsgruppe, udvikles altid en arbejdsfordeling og rollefordeling, ofte hvad angår arbejds og ansvarsområder, og næsten altid hvad angår arbejdsprocessen og de bidrag hver enkelt yder til arbejds- og samspilsprocessen.

Samarbejdsklima, omgangsformer og rollefordeling på en arbejdsplads, er nogle af de mest afgørende forhold som bestemmer om det er rart og tilfredsstillende eller tungt og slidsomt at gå på arbejde.

Arbejds- og rollefordeling sker som et resultat af samspil mellem de enkelte medarbejderes forudsætninger og ressourcer og gruppedynamiske lovmæssigheder – og begge dele er heldigvis noget man kan forholde sig til og arbejde bevidst med på enhver arbejdsplads.

Teambuilding er et samlebegreb for forskellige tiltag som kan styrke et team, eller altså et samarbejde. Teambuilding kan fokusere på forskellige områder, afhængigt af teamets behov.

Blandt de mest almindelige fokuspunkter i teambuilding er:

- tydeliggørelse af den enkelte medarbejders opgaver og funktioner
- klargøring af visioner, mål og opgaver
- synliggørelse af teamets værdier, omgangsform, klima, grad af nærhed, respekt og klarhed
- synliggørelse af teamdeltagernes styrker og svagheder
- synliggørelse af formelt og uformelt lederskab
- beslutningsprocedurer og kvalitetssikring af beslutninger
- udvikling af konfliktløsningskompetencer
- udvikling af kommunikation og relationer

- teamets relationer til andre
- indadtil: den øvrige organisation
- udadtil: netværk, samarbejdspartnere og “kunder”


Vil du vide mere om samarbejde, om et teams muligheder, betydningen teamets af størrelse m.m. – så klik her.

Ollars Consult I/S|Nørremøllevej 25A|DK-8800 Viborg|Tel +45 8661 5260