Institutions- og organisationsudvikling


Så snart man er inde i en organisation for at arbejde med en gruppe af medarbejderne med supervision eller teambuilding, er man så småt også i gang med at påvirke hele organisationen, uden at man derfor kalder det man laver for egentlig organisationsudvikling.

Egentlig organisationsudvikling bliver der tale om hvis tre forudsætninger opfyldes:

dels må det man laver være lidt mere langvarigt

dels må det man laver omfatte flere grupper / teams i organisationen

endelig må det man laver ses som et udviklingsprojekt for hele institutionen / organisationen, også af de som har ”bestilt” projektet, ligesom det pågældende projekt helst skal ses som en del af virksomhedens eller institutionens overordnede virksomhedsplan

Jeg har erfaringer med at lave egentlig organisationsudvikling indenfor ældreområdet, indenfor voksen- og handikapområdet og i forskellige behandlingsinstitutioner.
Jeg har også deltaget i organisationsudviklingsprojekter i den private sektor.

Når jeg arbejder med egentlig organisationsudvikling er det oftest projekter som udvikles sammen med opdragsgiver, og altid en proces som er baseret på de enkelte personers og gruppers forskelligheder og ressourcer.


Ollars Consult I/S|Nørremøllevej 25A|DK-8800 Viborg|Tel +45 8661 5260