Om supervision

Supervision er at se på det arbejdsmæssige og mellemmenneskelige samspil mellem behandler(e) og klient(er).

Det virksomme i supervision er måske først og fremmest at man giver sig tid til at skifte gear, til ikke at have travlt med at handle videre, men omvendt tager sig tid at til tænke (og mærke) efter, til at holde en pause og fordybe sig i sansninger og muligheder – i stedet for som man som oftest er nødt til i det daglige at flytte fokus til den næste handling.

En supervisions situation “defineres” af følgende rammer:

1. aftale klare roller og tidsramme (supervisor, supervisant, evt. team)
2. først undersøge, lytte, spejle, kortlægge
2. (brug god tid, det handler ikke om at “løse”)
3. eventuelt: ideer fra supervisor eller reflekterende team
4. eventuelt: klargøre behandlingsplan / strategi

For det første har terapeuten brug for en værktøjskasse, for redskaber, arbejdsformer og tilhørende forståelsesmodeller, helst med et rimeligt sortiment og ihvertfald med nogle redskaber han kender godt.

For det andet har terapeuten brug for at være centreret i sig selv, at kunne sanse sig selv, at kunne mærke og følge sine egne reaktioner og at vide hvad
han tror på og mener.

For det tredie har terapeuten brug for at kunne være klart tilstede i kontakt, han har med andre ord brug for kontaktfærdigheder, så han kan se og høre klienten ordentligt.

Hvis en terapeutisk situation skal blive frugtbar, skal der så at sige være
”liv” i alle tre poler i trekanten, og også helst en vis balance mellem polerne.
Supervisor kan stille sig selv følgende spørgsmål:
Hvad handler terapeutens / supervisantens vanskeligheder om:
vanskeligheder med at bevare kontakten til sig selv ?
mangel på personlig afklarethed, personligt og holdningsmæssigt ?
andet vedrørende selvopfattelse og autensitet ?
(supervisantens vanskeligheder med pol 1, autensitet).

vanskeligheder med at få overblik over viden og færdigheder ?
manglende værktøjer ?
(om pol 2, værktøjskassen).

manglende personlig erfaring og stillingtagen til metoder og teknikker ?
andet ?
(samspil mellem pol 1 og 2 ).

vanskeligheder med at se og møde klienten ?
supervisantens vanskeligheder eller skævheder i kontakten ?
(pol 3, kontakten mellem supervisant og klient, og samspil mellem pol 1-3)

vanskeligheder med at holde både viden og forståelse og kontakten til
klienten i live ?
(balancen mellem pol 2 og 3).

Ollars Consult I/S|Nørremøllevej 25A|DK-8800 Viborg|Tel +45 8661 5260