Opmærksomhed på kropssprog og kropssansning

Lennart og jeg har arbejdet med kropssansning, kropssprog og kropsrelateret terapi og rådgivning i mange år, og det er vores erfaring at en større opmærksomhed på det som vores egen krop og andres krop kan fortælle os er en sikker vej til mere præcis selverkendelse og til mere præcis forståelse for andre.

Kropssprog – en enkel vej til at blive klogere både på andre og på sig selv i samspil med andre

Fagfolk og forskere som beskæftiger sig med kommunikation er enige om at noget i retning af 80% af betydningsindholdet i det mennesker siger til hinanden, og iøvrigt udveksler, bæres af kroppenes sprog: af tonefald, kropsholdning mimik, gestikulation osv., det man I fagsprog kalder den non-verbale, kommunikation.
Vi ved det også selv hvis vi tænker efter: det er øjnene, tonefaldet og kropsholdningen som fortæller os hvordan vi skal fortolke eller forstå nuancerne bagved f.eks. ordene: ”rart at se dig”, eller ”jo tak, jeg har det godt”.

At øge sin opmærksomhed både på sit eget og på andres kropssprog er en sikker vej til at blive mere præcis i samvær og samspil.
At spørge til andres kropsudtryk vil f.eks. som oftest gøre kontakten mere direkte og nærværende, forudsat at man lytter til svaret.
Om dette så opleves passende eller som ”at gå for tæt på” afhænger af situationen.

At være opmærksom på kropsholdning og andre kropsudtryk vil derfor også altid gøre kommunikationen mere autentisk – også når man arbejder med rådgivning eller samarbejde.


Kropssansning – en ligetil vej til at lære sig selv bedre at kende


Hvis man ønsker at blive mere klar over hvordan man egentlig har det, og hvordan man egentlig reagerer i forskellige situationer, så er een af de enkleste veje at øve sig I at mærke efter kroppens mangfoldige signaler:
Hvordan trækker jeg vejret lige nu, er skuldrene lidt oppe eller helt afslappede, hvordan mærkes det nede I maven, og I øjnene osv,osv.
Kort sagt: hvis man vil lære sig selv grundlæggende at kende, - ja så er det nærliggende at begynde med at mærke efter.
Det er ved at lytte til vores krops signaler – eller i vores fagsprog: ved at være opmærksom på sine kropssansninger og kropsoplevelser – man bliver sikker I at mærke nuancerne:
- er jeg nu helt tilfreds med det svar jeg har fået, eller er jeg også 10% skeptisk ?
- er jeg lidt på vagt, fordi jeg er lidt træt og slidt ? – eller fordi den andens tonefald opleves forbeholdent ?
- osv, osv

Jeg har mange års erfaring med at arbejde med kropssansninger i rådgivning, terapi og teambuilding – hvis du vil have henvisninger klik på et af de følgende emner hvis du vil have henvisninger


Ollars Consult I/S|Nørremøllevej 25A|DK-8800 Viborg|Tel +45 8661 5260