Kort om Coaching

Coaching er personlig vejledning baseret på støtte og dialog

Coaching kan handle om:

at få bedre kontakt til egne værdier og visioner
støtte til at bevare fodfæste og retning i en omskiftelig virkelighed
at blive bedre til at håndtere stress
at blive bedre til at træffe kort- og langsigtede valg
at blive mere tydelig med holdninger, meninger og tilsagn
at få bedre kontakt til egne ressourcer som leder og menneske
støtte til at sætte relevante grænser, som også respekterer andre
at videreudvikle sine faglige, sociale og menneskelige kompetencer
at blive en bedre og mere tilfreds leder eller medarbejder
at optimere balancegangen mellem kraftfuldhed og åbenhed, fremdrift , retning og eftertanke, omsorg og fastholdelse
kort sagt: at videreudvikle sine personlige potentialer

Coaching tilpasses den enkeltes behov og finder sted på møder efter behov, og kan underbygges af telefonkontakt eller kontakt over mail.

I coaching tilbyder jeg:

åben kontakt og aktiv lytning
nuancerede spørgsmål og kortlægning
plads til fordybelse og dialog
støtte til at finde dine egne indsigter og løsninger

I coaching giver jeg sjældent og kun efter aftale konkrete råd og vejledning


Om coaching med lidt flere ord


Ollars Consult I/S|Nørremøllevej 25A|DK-8800 Viborg|Tel +45 8661 5260