Jeg tilbyder- personlig vejledning og coaching

- faglig og personlig supervision

- teamudvikling og samarbejdsudvikling.

- institutions og organisationsudvikling
- baseret på de enkelte personers
- forskelligheder og ressourcer.

- en nuanceret opmærksomhed på
- kropssansning og kropssprog


Ollars Consult I/S|Nørremøllevej 25A|DK-8800 Viborg|Tel +45 8661 5260