Nye artikler til salg fra Ollars Consult

maj 2004


Lennart Ollars: Nærvær og fordybelse i supervision
Oktober 2003 16 Sider 45 kr. + forsendelse

Lennart Ollars: At hvile og være i kontaktrummet – kropslige aspekter af at hvilke og være i det psykoterapeutiske rum.
Oktober 2003 32 Sider 65 kr. + forsendelse

Lennart Ollars: Opmærksomhed på det nonverbale samspil som redskab til at udvikle relationskompetencer- om kropslige og psykologiske aspekter af det terapeutiske møde.
November 2003 23 Sider 50 kr. + forsendelse

Lennart Ollars:
Om spejling: spejling som et virkningsfuldt redskab til at skabe en grundlæggende kontakt i psykoterapeutisk samspil – og om spejling af 2. og 3. orden: aktiv bevidst spejling og dynamisk eller tematiserende spejling.
Marts 2004 12 sider 40 kr. + forsendelseOg artikler som kan rekvireres fra Bodynamic International:

Lennart Ollars (2002): Supervision med kroppen som anker 24 sider

Lennart Ollars (2003): Jeg’ets 11 funktioner 18 sider

- og mange andre – kontakt Bodynamic

Ollars Consult Gerdsvej 14 DK-8800 Viborg
Telefon: +45 86615260, e-mail: ellen@ollars.dk
hjemmesider: www.Ollars.dk
www.Bodynamic.dk

Ollars Consult I/S|Nørremøllevej 25A|DK-8800 Viborg|Tel +45 8661 5260